Drukuj PDF
Zmiana treści pierwsza licytacja nieruchomości
Identyfikator #9183729
Więcej informacji
Kategoria
Licytacje
Źródło informacji
internet
Organizator
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny
Telefon: 563-067-020
Fax: 563-067-024
WWW: www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/447582
Kontakt
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny ul. Pigwowa 5
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / toruński + Toruń
Opis
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2018 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny, Ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 207, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Jolanta Jabłońska, położonego przy ul. Buszczyńskich 13f/77, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rubinkowo" pod numerem - (adres spółdzielni: ul. Dziewulskiego 12, 87-100 Toruń).
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 77 o powierzchni użytkowej 57,90m2 zlokalizowany jest na III piętrze w budynku 5-cio kondygnacyjnym, wielorodzinnym. Jest to mieszkanie czteropokojowe, środkowe, posiada dwustronne wystawienie okien i wyposażone jest w balkon. Z lokalem mieszkalnym związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia piwnicy.
Suma oszacowania wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Termin otwarcia ofert 10-12-2018
Miejsce i termin otwarcia ofert Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny
godz. 10:00, Ul. Młodzieżowa 31, pokój 207
87-100 Toruń
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
budynki, lokale
Specyfikacja
Link SIWZ http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/447582
Wymagania
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: sąd rejonowy w toruniu i wydział cywilny, ul. młodzieżowa 31, 87-100 toruń.prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Wadium
17 000,00 zł
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Data dodania 30-10-2018
Ostatnia modyfikacja 31-10-2018